Vračila

Kupec ima v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov pravico, da v 14 dneh od prevzema izdelkov prodajalcu pisno sporoči, da odstopa od pogodbe.
Odstop od pogodbe kupec sporoči na e-mail hello@titin.si ali s priporočeno pošto na naslov prodajalca (TITIN d.o.o., Lepa cesta 21, 6320 Portorož). Izjava o odstopu od pogodbe mora biti nedvoumna ali pa se za izjavo šteje pravilno in popolnoma izpolnjen Obrazec za vračilo izdelkov.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije stroške vračila blaga (poštnina). Vrnjen izdelek mora biti neuporabljen, nepoškodovan in originalno zapakiran. V primeru odstopa od pogodbe podjetje TITIN d.o.o. kupcu nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec, razen če je le-ta izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Če je na strani kupca to možno, se kupnina praviloma vrača z bančnim nakazilom. Spletna trgovina TITIN lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil koriščen bonus ali promocijska koda, se ta sredstva upoštevajo kot popust in se uporabniku ne vrnejo. Kupcu se vrne le vplačani znesek. V kolikor je bil za plačilo koriščen darilni bon, spletna trgovina TITIN njegove vrednosti ne povrne v denarju, temveč izda dvojnik vnovčenega bona – za isti znesek in z istim rokom veljavnosti.

Ob vračilu izdelkov je potrebno obvezno priložiti tudi kopijo originalnega računa.

Naslov za vračilo izdelkov

TITIN, d.o.o.
Lepa cesta 21
6320 Portorož
Slovenija

Podrobnejše informacije glede vračil, reklamacij, garancij in stvarnih napak so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja družbe TITIN, d.o.o.